Valoa logo main navigation

Helppo matka valaistuksen maailmaan

Onnistunut lopputulos vaatii kokonaisuuden hahmottamista ja hallintaa ideasta toteutukseen. Sen me Valoalla osaamme.

Meillä on rohkeutta ja näkemystä yksilöllisiin ideoihin sekä teknistä osaamista projektien loppuunsaattamiseen. Asiakkaillemme tämä tarkoittaa helppoutta, selkeyttä ja varmuutta. Valoan mukana tiedät alusta lähtien mihin matka johtaa. Valaistuksen toteutukseen edetään hallitusti askel kerrallaan, selkeiden vaiheiden mukaisesti.

Matka ideasta valmiiseen valaistukseen etenee neljässä vaiheessa.

Konsepti

Asiakkaan tarpeiden pohjalta luotu valaistuskonsepti ja toteutuksen kustannusarvio ytimekkäänä esityksenä. Konsepti ei sido asiakasta varsinaiseen toteutukseen.

Aluksi selvitämme asiakkaan tarpeet sekä kohteen lähtökohdat ja tavoitteet. Analyysista syntyy konsepti; näkemys siitä millainen valaistus kohteeseen sopii. Konseptivaiheessa idea, ilme, valaistusperiaatteet ja kustannusarvio paketoidaan ytimekkääksi esitykseksi. Sen pohjalta asiakas saa selvän käsityksen valaistusideasta sekä projektin laajuudesta ja kustannuksista sitoutumatta vielä mihinkään.

Toteutussuunnittelu

Kun konsepti on hyväksytty, laaditaan toteutussuunnitelma, josta nähdään yksityiskohtaisesti, kuinka valaistus kohteeseen asettuu.

Kun päätös halutusta valaistuksesta on konseptin pohjalta tehty, suunnitellaan varsinainen toteutus. Siinä konsepti realisoituu yksityiskohdiltaan harkituksi ratkaisuksi mm. valaistustekniikan ja valaisinten sijoittelun suhteen. Toteutussuunnitelma toimii pohjana sähkötekniselle suunnittelulle ja toteutusurakan määrittelylle.

Tekninen suunnitelma

Teknisessä suunnitellussa määritellään asennusurakka ja toteutuksen tekniset yksityiskohdat.

Tässä vaiheessa toteutussuunnitelma pohjalta luodaan tekninen suunnitelma asennusurakkaa varten. Teknisen suunnittelutyön tekevät usein yhteistyökumppanimme tai asiakkaan omat sähkösuunnittelijat, mutta koska vastaamme hankkeesta kokonaisuutena, olemme mukana myös teknisessä suunnittelussa ja asennuksen valvonnassa.

Käyttöönotto

Käyttöönottovaiheessa varmistetaan, että lopullinen valaistus vastaa alkuperäistä suunnitelmaa ja toimii juuri niin kuin on ajateltu.

Projektin lopussa tiimimme varmistaa, että lopputulos vastaa alkuperäistä konseptia ja toteutussuunnitelmaa. Käytännössä tämä tarkoittaa kokonaisuuden hallintaa yksityiskohtien tasolla: valojen suuntausta, laitteiston ohjelmointia ja käyttäjäkoulutusta. Näin idea on muuttunut valmiiksi valaistuskokemukseksi.

1. Konsepti

Asiakkaan tarpeiden pohjalta luotu valaistuskonsepti ja toteutuksen kustannusarvio ytimekkäänä esityksenä. Konsepti ei sido asiakasta varsinaiseen toteutukseen.

2. Toteutussuunnittelu

Kun konsepti on hyväksytty, laaditaan toteutussuunnitelma, josta nähdään yksityiskohtaisesti, kuinka valaistus kohteeseen asettuu.

3. Tekninen suunnitelma

Teknisessä suunnitellussa määritellään asennusurakka ja toteutuksen tekniset yksityiskohdat.

4. Käyttöönotto

Käyttöönottovaiheessa varmistetaan, että lopullinen valaistus vastaa alkuperäistä suunnitelmaa ja toimii juuri niin kuin on ajateltu.